Skeppsbron Skatt på Fastighetsrättens dag!

Branschfrågor i teori och praktik

Idag den 7 februari deltar Skeppsbron Skatt på Fastighetsrättens Dag!

Dagen innehåller heta spörsmål inom förhandsavtal, ägarlägenheter, fastighetsbildning, skatt, markexploatering och offentlig upphandling, allt kryddat med PBL- och entreprenadfrågor. Även i år presenterar Justitiedepartementet vad vi kan förvänta oss av framtiden.

Skeppsbron Skatt deltar med följande föreläsare från Fastighetsgruppen: Debora Eriksson, Richard Hedin Thyr och Fredrik Mattsson

Ägarlägenheter – bakom kulisserna
Richard Hedin Thyr och Debora Eriksson,
Skeppsbron Skatt, Olof Graner,
Vesterlins & Co

LOU och moms vid markexploatering –
krav och möjligheter
Fredrik Mattsson, Skeppsbron Skatt, Kristian
Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen