Vinst i Svenskt Näringslivs uppsatstävling!

Vår skattejurist Amanda Östlund har vunnit den uppsatstävling som Svenskt Näringsliv startade för att höja intresset för skattefrågor.

Amanda lämnade in uppsatsen och tog examen hösten 2017, då 22 år gammal.

Uppsatsen, ”Finansdepartementets förslag avseende nya riktade ränteavdragsbegränsningsregler: en kritisk granskning av nödvändigheten, lämpligheten samt utformningen av reglerna”, bygger på det förslag som Finansdepartementet lade den 20 juni 2017. Trots att det är över ett år sedan är uppsatsen fortfarande högst aktuell då reglerna har antagits, utan större förändring, och kommer att träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer här!
https://www.svensktnaringsliv.se

Amanda har sedan examen hösten 2017 arbetat på Skeppsbron Skatt, främst med svensk och internationell företagsbeskattning, ägarledda företag och processer.

 

Vinst i Svenskt Näringslivs uppsatstävling!