VAT Reporting Tool (VRT) – verktyget som förenklar moms-rapporteringsskyldigheten

Skeppsbron Skatt har utvecklat ett användarvänligt momsrapporteringsverktyg – VAT Reporting Tool (VRT) som effektiviserar och strukturerar inlämning av momsdeklarationer och periodiska sammanställningar för såväl svenska som utländska bolag med momsregistreringar och rapporteringsskyldighet i Sverige eller andra länder.
 
I det webbaserade verktyget, som inte kräver någon installation, samlas all information kopplad till respektive momsdeklaration/periodisk sammanställning på ett och samma ställe och det skickas ut automatiska påminnelser för att underlätta hanteringen och tillse att inlämningen sker i tid.
 
Då informationen finns tillgänglig för de som är behöriga att göra rapporteringen passar verktyget för shared service centers och andra som administrerar många momsregistreringar i Sverige eller utomlands. Även svenska bolag med momsregistreringar utomlands (med eller utan ombud) kan med fördel använda sig av verktyget.

Verktyget bidrar till bättre kontroll, kommunikation och arbetsflöden under hela processen, från förberedelse till slutlig inlämning. Det skapar också en bättre överskådlighet av fullbordade processer genom sin arkiveringsfunktion. Utnyttjandet av momsverktyget innebär även att bolaget inte blir lika ”sårbart” och beroende av enskilda personers närvaro.

FÖRDELAR MED VERKTYGET:

 • Användarvänligt
 • Effektiviserar och strukturerar inlämning av 
  momsdeklarationer och periodiska sammanställningar
 • Ingen installation krävs
 • All information samlas på ett och samma ställe
 • Automatiska påminnelser
 • Bättre kontroll, kommunikation och arbetsflöden
 • Bättre överskådlighet av fullbordade processer
 • Flexibelt system

  Produktblad Momsrapporteringsverktyg sv/eng