Förslag om förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvård

Riksdagen väntas den 16 maj 2018 besluta i enlighet med ett lagförslag om slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård.

 

Lagförslaget innebär att hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad – till exempel vård som tillhandahålls genom privata sjukvårdsförsäkringar – som en arbetsgivare bekostar för en anställd, blir en skattepliktig förmån för den anställde. Detsamma ska gälla förmån av vård och läkemedel utomlands.

Förmånen värderas till arbetsgivarens kostnad för förmånen – till exempel premie för sjukvårdsförsäkring – minskat med vad den anställde har utgett som ersättning för förmånen. Till den del en sjukvårdsförsäkring innehåller skattefria förmåner såsom rehabiliteringsinsatser, kan premien behöva proportioneras till en skattefri del och en skattepliktig del.

Någon förändring avseende den nu gällande skattefriheten för företagshälsovård är inte avsedd och förmån av vård och läkemedel när en anställd insjuknar under tjänstgöring utomlands kommer även fortsättningsvis att vara skattefri.

Arbetsgivaren medges avdrag för kostnaderna för privat hälso- och sjukvård för de anställda.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2018 och gäller hälso- och sjukvårdsförmåner som tillhandahålls – det vill säga betalas av arbetsgivaren ­– från och med detta datum. För sjukvårdsförsäkringar innebär det att förmånen tillhandahålls i och med betalningen av försäkringspremien. Har hela försäkringspremien för året betalats under första halvan av 2018, blir inte någon del av premien skattepliktig för den anställde.

 

Vid frågor kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt