Skeppsbron Skatts momsgrupp bjuder in till halvdagsseminarium för Varuhandelsmomsgruppen i Malmö.

Anmäl dig genom att fylla i nedanstående formulär.