Skeppsbron Skatt momsgrupp inbjuder till höstens seminarium i Fastighetsgruppen

Ni inbjuds härmed till vårens seminarium i Fastighetsgruppen vilket kommer att äga rum tisdagen den 29 november kl. 09.00 – 13.00 i våra lokaler på Skeppsbron 20 i Stockholm respektive torsdagen den 1 december kl. 09.00 – 13.00 i våra lokaler på Skeppsbron 5 i Malmö.

Vi kommer som vanligt att dela upp mötet i två delar. Under den första delen kommer vi att behandla nyheter som berör fastighetsföretag i form av ny lagstiftning, nya rättsfall, ställningstaganden från Skatteverket etc. Den andra delen kommer att genomföras i form av en workshop där vi mera ingående analyserar ett ämne eller en viss frågeställning.

Agenda (som vanligt är tiderna ungefärliga)

09.00-09.30                     Kaffe och fralla

09.30-10.10                     Nyheter på momsområdet för fastighetsföretag

10.10-10.50                     Workshop, bl. a om det nya fastighetsbegreppet

10.50-11.10                     Fika

11.20-12.00                      Fortsättning workshop

12.00-13.00                     Gemensam lunch

Workshop

Under workshopen kommer vi att titta närmare på olika gränsdragningsfrågor som förekommer inom fastighetsbranschen, såsom exempelvis stadigvarande bostad eller vårdverksamhet eller vad som skall ingå i en hyrestjänst och dess konsekvenser.

Anmälan

Anmäl dig senast torsdagen den 24 november genom att fylla i nedanstående formulär.

Har du frågor angående seminariet kontakta Debora Eriksson (Stockholm), tel: 073-640 91 66 eller
Johan Bengtsson (Malmö), tel: 073-640 91 97

Välkommen!

Fastighetsgruppen

Anmälan till möte i fastighetsmomsgruppen hösten 2016