Skeppsbrodagarna 2016

14 november i Stockholm på Berns

17 november i Malmö på Malmö Börshus

Välkommen till en intressant skattedag med efterföljande mingel

Ur programmet:

INTERNATIONELL UTBLICK

Post BEPS
EU:s Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) m.m.
Övriga väntade EU-direktiv på skatteområdet, CCTB m.fl
State aid – EU:s statsstödsregler

NYA UTREDNINGAR

3:12-utredningen – bara förlorare?
Bankskatt – ny pålaga i den finansiella sektorn

Förändringar på fastighetsområdet

Nya regler avseende ränteavdrag och fastighetspaketeringar

AKTUELLA MOMSFRÅGOR (ej i Malmö)

Det nya fastighetsbegreppet i ML
Holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

Personlig inbjudan gäller.
Om du inte har fått någon personlig inbjudan, kontakta din konsult på Skeppsbron Skatt.