Sammanfattning av paketeringsutredningens förslag

Den 30 mars 2017 lämnade paketeringsutredningen sitt förslag angående fastighetspaketeringar och vissa stämpelskattefrågor (SOU 2017:27). Det förslag utredningen lagt fram likställer en bolagsförsäljning med en direktförsäljning av en fastighet. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Inga övergångsbestämmelser föreslås. Förslaget innebär bl.a. följande; Vid en skattefri avyttring av bolag (näringsbetingade andelar) sker en … Läs mer

En europeisk skatt på finansiella transaktioner. En komparativ analys av EU kommissionens direktivförslag KOM(2011) 594

Artikel från Svensk Skattetidning (2013:1) av Emelie Eriksson. 1. Bakgrund och syfte med direktivförslaget. Beskattning av den finansiella sektorn har i kölvattnet av den senaste finanskrisen seglat upp som ett aktuellt ämne på den internationella agendan, och ses nu som en väg ut ur eurokrisen. Den 28 september 2011 utfärdade kommissionen ett direktivförslag KOM(2011) 594, … Läs mer